Grøn og alternativ energi

Der findes forskellige former for ”grøn energi” på markedet, og det er meget forskelligt, hvor stor effekten i realiteten er på udbygningen af vedvarende energi.

Hos Kaj Rasmussen VVS arbejder vi med flere forskellige former for grøn energi blandt andet: