Biobrændsel

De mest almindelige former for biobrændsel er bio-ethanol og bio-diesel.

Her i landet bruger man ofte halm, flis, træ og planteolie som biobrændsel.

Biobrændsel er en samlet betegnelse for den biologisk nedbrydelige del af produkter, affald og overskudsprodukter fra landbrug, skovbrug m.v.

Har du et ældre oliefyr, kan det være en god ide at overveje et biobrændselsanlæg. Det er billigere og mere miljørigtigt end olie.

Biobrændselsanlæg er normalt konstrueret til at benytte en bestemt brændselstype. Hvilket materiale eller fyringsanlæg det passer bedst, afhænger bl.a. af boligsituationen, boligstørrelsen og hvor meget arbejde man ønsker af lægge i fyringen.

Et eksteriør billede af et hus