Kontakt os på tlf: (+45) 98 21 11 88 Vi har døgnvagt!   services1  Du kan også skrive på info@kajrasmussen.dk​

Jordvarme Nordjylland

Jordvarme Nordjylland er en vedvarende og miljørigtig ressource, da der bruges mindre strøm til at drive selve jordvarmeanlægget.jordvarme

For hver 1 kilowatt el, der bruges i strøm, giver 3-3 ½ kilowatt varme igen. Hvis man bruger jordvarme til opvarmningen af boligen, vil det samlede CO2-udslip være ca. 50-75 procent lavere end ved almindelige opvarmningsformer.

Et jordvarmeanlæg omdanner jordvarmen til energi. Det består af en lang slange og en varmepumpe. Slangen, der er fyldt med frostvæske*, graves ned i jorden, og jo længere slangen er, jo mere varme og energi kan der trækkes ud af jorden. Slangen graves ned i en dybde på ca 1 m og ligger med en afstand på ca. 1 ½ m.

Man skal regne med at bruge et 1-3 kvm jordareal pr. kvm boligareal. Anlæggets varmepumpe anbringes i huset og omdanner jordvarmen til opvarmning af både rum og vand.

Det er uden betydning, hvilken jordtype du har, og afgrøder, have og dyreliv bliver ikke påvirket af jordvarmeslangen.

*Frostvæsken opvarmes af jorden, indtil den når den omkringliggende jords temperatur på knap 4 grader. Herefter løber frostvæsken ind i huset, hvor den passerer varmepumpen.
En varmepumpe består af fire dele:
En fordamper, der optager varmen
En kondensator, der afgiver varmen
En kompressor, der hæver temperaturen
En termoventil, der regulerer mængden af kølemiddel.