Jordvarme Nordjylland nær Aalborg

Jordvarme er en vedvarende og miljørigtig ressource, da der bruges mindre strøm til at drive selve jordvarmeanlægget.

For hver 1 kilowatt el, der bruges i strøm, giver 3-3 ½ kilowatt varme igen. Hvis man bruger jordvarme til opvarmningen af boligen, vil det samlede CO2-udslip være ca. 50-75 procent lavere end ved almindelige opvarmningsformer.

Hvordan fungerer jordvarme?

Et jordvarmeanlæg omdanner jordvarmen til energi. Det består af en lang slange og en varmepumpe. Slangen, der er fyldt med frostvæske*, graves ned i jorden, og jo længere slangen er, jo mere varme og energi kan der trækkes ud af jorden. Slangen graves ned i en dybde på ca 1 m og ligger med en afstand på ca. 1 ½ m.

Man skal regne med at bruge et 1-3 kvm jordareal pr. kvm boligareal. Anlæggets varmepumpe anbringes i huset og omdanner jordvarmen til opvarmning af både rum og vand.

Det er uden betydning, hvilken jordtype du har, og afgrøder, have og dyreliv bliver ikke påvirket af jordvarmeslangen.

“Frostvæsken opvarmes af jorden, indtil den når den omkringliggende jords temperatur på knap 4 grader. Herefter løber frostvæsken ind i huset, hvor den passerer varmepumpen.
En varmepumpe består af fire dele:
En fordamper, der optager varmen
En kondensator, der afgiver varmen
En kompressor, der hæver temperaturen
En termoventil, der regulerer mængden af kølemiddel.”

Kontakt os i dag og få mere info.